top of page

Ordinære regnskapstjenester

Vi leverer alle tjenester som inngår i ordinær regnskapsførsel, vi jobber hovedsakelig på fastpris slik at dere har et forutsigbar kostnadsbilde.

Kunden vil aldri motta noe faktura utover fastprisen, med mindre det er avtalt på forhånd.

Fastprisene inkluderer:

Fastpris regnskap: Bokføring, avstemminger,  MVA rapportering, Regnskapsrapporter, årsoppgjør/likningspapirer og ordinær kommunikasjon.

Fastpris lønn: Lønnskjøring, A-melding, Sammenstilling av lønnsopplysninger og ordinær kommunikasjon. 

Fastpris regnskap baseres på antall transaksjoner. Finn enkelt din fastpris ved å se på en gjennomsnittelig bankutskrift, tell antall transaksjoner og gang dette med 2 og legg på 5% for diversebilag.

Eksempel: Har du bankutskrift med 50 transaksjoner på en måned, vil du ligge på 105 bilag per måned, som igjen blir 1260 per år.

Prisene er årlig totalpris eks MVA. og faktureres pr. rapporteringsperiode.

Våre kunder vil ikke ha noe ekstra kostnad i forbindelse med årsoppgjør.

Fastpris regnskap:

0-99 Transaksjoner: Kr. 6.000,- per år.

100-199 Transaksjoner: Kr. 12.000,- per år.

200-399 Transaksjoner: Kr. 24.000,- per år.

400-799 Transaksjoner: Kr. 42.000,- per år.

800-1499 Transaksjoner: Kr. 72.000,- per år.

1500-3000 Transaksjoner: Kr. 120.000,- per år.

3001-6000 Transaksjoner: Kr. 210.000,- per år.

6001-10000 Transaksjoner: Kr. 330.000,- per år.

Fastprisene forutsetter at dere leverer bilag elektroniskvia Poweroffice GO, som er at av de ledende økonomisystemene på markedet. Systemet koster kr. 275,- per måned med tillegg av ca. kr. 6,- per bilag. Dersom du har under 100 bilag per år, trenger du ikke Poweroffice GO.

Fastpris Lønn:

1-3 Ansatte: Kr. 12.500,- per år.

4-10 Ansatte: Kr. 20.000,- per år.

11-30 Ansatte: Kr. 30.000,- per år.

31-100 Ansatte: Kr. 80.000,- per år.

101-300 Ansatte: Kr. 150.000,- per år.

Fastpris lønn baseres på antall ansatte. Vi bruker Poweroffice GO, som dekkes av deg som kunde. Systemet koster kr. 125,- per måned og kr. 35,- per aktiv ansatt.

- Vi tilbyr også regnskapstjenester på timesbasis etter følgende priser:

Bokføring/Lønn/Korrespondanse - Kr. 595,- per time

Årsoppgjørsarbeide - Kr. 795,- per time

Rådgivning per telefon/mail - Kr. 795,- per time

Rådgivning ved personlig oppmøte - Kr. 995,- per time

bottom of page