top of page

 

​"Etter å ha jobbet i over ti år som autorisert regnskapsfører har jeg sett behovet bedrifter har for bistand til oppgaver utover generell regnskapsførsel. Både når det gjelder en kostnadseffektiv måte å få hjelp til enkeltoppgaver ovenfor det offentlige, samt proaktiv bistand for effektivisering av kostnader og rutiner i et stadig mer kompetativt marked. "

           - Maria 

Effektivisering og Modernisering av din bedrift

Det er lett å bli oppfanget i hverdagen og glemme å ta et skritt tilbake for å vurdere bedriftens potensiale for forbedring.

Det er for mange vanskelig å henge med i den teknologiske utviklingen, og vi ser mange bedrifter har svært ineffektive rutiner og har unødvendige høye kostnader:

 

Vi ønsker å hjelpe bedrifter med å gjennomgå bedriftens helhetsbilde, dette inkluderer:

 

- Grundig gjennomgang av regnskapet som en helhet og rutinene rundt dette. Her kan ofte kostnader spares gjennom bytte av regnskapsbyrå, regnskapssystem eller bedre opplæring av internt ansatte, vi hjelper dere med å finne løsningen som best passer dere.

- Gjennomgang av kostnader og endre leverandører/avtaler for å minimere kostnadsbildet. 

- Gjennomgang av selskapets teknologiske status og behov, mange bedrifter kan øke effektivitet og minske kostnader ved å bruke "riktige" systemer.

- Gjennomgang og eventuell endring av kundeoppfølgingsrutiner.

- Gjennomgang av selskapets markedsprofil, evnt endring av logo, nettside og sosiale medier. Samt en generell gjennomgang av selskapets ansikt utad.

- Gjennomgang av ansattpolitikk, lønnskostnader og eventuell effektivisering.

 

Du kan selv velge om du ønsker hele eller deler av disse tjenestene, ta kontakt for en uforpliktende samtale vedrørende dine behov.

 

Prisene på disse tjenestene er basert på dagsrater, hvor vi jobber selvstendig og som en "workshop".

Det er mye som er gjort på en dag, men ofte kreves det flere dager der det er stort rom for forbedringer.

Dagspris er kr. 8.000,- +MVA

(Beregnet 10 timers nedlagt arbeid, i og utenfor bedriftens lokaler)

bottom of page